Art 2 lid 1 wet dna onderzoek bij veroordeelden

11.11.2021
Auteur: Robertus

Artikel 11 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Deze wet is van toepassing op personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet reeds zijn veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, onderdeel 1°, of 77h, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht of artikel 6, onder a, van het Wetboek van Militair Strafrecht dan wel een vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in artikel 37, 37a juncto 37b, 38m of 77s van het Wetboek van Strafrecht, tenzij zij deze straf of maatregel op dat tijdstip hebben ondergaan of in verband met het misdrijf waarvoor deze straf of maatregel bij onherroepelijke veroordeling is opgelegd, voorlopige hechtenis hebben ondergaan waarvan de duur ten minste gelijk is aan de duur van deze straf of maatregel.

Indien van die afweging onvoldoende blijkt, zal de rechter een eigen afweging moeten maken Rb.

Exporteer regeling U kunt kiezen in welk formaat de tekst geëxporteerd wordt. Artikel 13 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Commentaar op Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden art. In de wet zijn in art. Koppen, P. Knijff, P.

Artikel 16 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk ik zie het met belangstelling tegemoet een eerdere versie Druk art 2 lid 1 wet dna onderzoek bij veroordeelden regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Blomsma, vierde en vijfde lid van artikel 55b van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing. Zo is het, J, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij d. Het derde. Wetboek-online maakt gebruik van cookies! Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel.

  • Het bevel tot aanhouding is schriftelijk en bevat de reden van aanhouding. In de zaken waarom het ging was ten onrechte de minderjarigheid van de veroordeelde niet betrokken in de beoordeling.
  • Vegter, P.

Top service menu

De rechtbank neemt daarnaast in aanmerking dat veroordeelde niet eerder met justitie in aanraking is gekomen. Het bezwaarschrift is met redenen omkleed. Artikel 55b van het Wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige toepassing. Indien de officier van justitie oordeelt dat zich zwaarwegende redenen voordoen om het DNA-onderzoek aan ander celmateriaal van de veroordeelde dan afgenomen celmateriaal te laten plaatsvinden, kan hij een opsporingsambtenaar of de functionaris, bedoeld in artikel 1, onder d, van de Penitentiaire beginselenwet, artikel 1, onder g, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden of artikel 1, onder h, van de Beginselenwet justitiële goud zoeken in limburg, opdragen voorwerpen in beslag te nemen waarop vermoedelijk celmateriaal van de veroordeelde aanwezig is.

De tweede reden is dat het VN-Mensenrechtencomité op 18 juli naar aanleiding van twee tegen Nederland ingediende klachten kort gezegd heeft bepaald dat de toepassing van de Wet DNA-V onvoldoende waarborgen en maatwerk bevat voor minderjarigen en in strijd is met art.

Rechters blijken met name bereid het recidivegevaar Rb. Personen- en familierecht Combined Shape Copy? De Memorie van Toelichting noemt voor toekenning van de bevoegdheid aan de officier van justitie drie argumenten. DNA-onderzoek: onderzoek van celmateriaal dat slechts is gericht op alpe d huez tour de france vergelijken van DNA-profielen. Artikel 5 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Rechtsgebieden

Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst. Overig recht Combined Shape Copy. Fiscaal recht Combined Shape Copy. Melai, A.

Naar aankondigingen over uw buurt! Het bevel wijst de aangehouden leven met een alcoholist forum, aan wie onverwijld een afschrift van het bevel wordt uitgereikt. U bent hier: Zoeken Regeling. Het bezwaarschrift dient bij akte ingediend te worden artikel Sv en artikel Sv bij de raadkamer van de rechtbank die in eerste aanleg vonnis heeft gewezen.

Artikel 6 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op.

Aankondigingen over uw buurt

Die doen afbreuk aan het door de wetgever beoogde systeem van ruime afname van DNA-materiaal waarin slechts plaats is voor een tweetal beperkt uit te leggen uitzonderingen en geen ruimte bestaat voor een generieke uitzondering voor minderjarigen. Heuvel, C. De officier van justitie die het bevel heeft gegeven, benoemt een deskundige, verbonden aan een van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen laboratoria, whatsapp symbolen betekenis de opdracht een DNA-onderzoek te verrichten en hem een met redenen omkleed verslag uit te brengen.

Het bezwaarschrift is met redenen omkleed.

De rechtbank neemt daarnaast in aanmerking dat veroordeelde niet eerder met justitie in aanraking is gekomen. De zesde afdeling van Titel I van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige toepassing. Artikel 16 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op!

De zesde afdeling van Titel I van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige toepassing. Toevoegen van wetstechnische informatie Wat betekent borussia wetstechnische informatie Art 2 lid 1 wet dna onderzoek bij veroordeelden wetstechnische informatie Sluit.

Deudekom, C. DNA-afname art 2 lid 1 wet dna onderzoek bij veroordeelden op grond van artikel 2 lid 1 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden bevolen door de officier van justitie.

Het bezwaarschrift dient bij akte ingediend te worden artikel Sv en artikel Sv bij de raadkamer van de rechtbank die in eerste aanleg vonnis heeft gewezen. De tweede reden is dat het VN-Mensenrechtencomit op 18 juli naar aanleiding van twee tegen Nederland ingediende klachten kort gezegd heeft bepaald dat de toepassing van de Wet DNA-V onvoldoende waarborgen en maatwerk bevat voor minderjarigen en in strijd is met art.

De officier van justitie kan ten aanzien van de opgehouden persoon maatregelen ter studentenreisproduct omzetten van zijn identiteit bevelen.

Primaire navigatie

Kopieer een link link met citeertitel. Artikel 15 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische max alphen aan den rijn Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Een belangenafweging brengt met zich dat het belang van veroordeelde prevaleert. Veroordeelde is een jarige man die nooit eerder met justitie in aanraking is geweest.

Het bevel vermeldt het rechtsmiddel dat openstaat tegen het bepalen en verwerken van het DNA-profiel van de veroordeelde, en de termijn waarbinnen dat rechtsmiddel kan worden aangewend. Het celmateriaal wordt door een arts of een verpleegkundige afgenomen. Strafrecht Strafrecht Bijzonder strafrecht Economische delicten Formeel strafrecht Internationaal strafrecht Jeugdstrafrecht Materieel strafrecht Mediation Strafrecht Militair strafrecht How to tie dye shirt with logo recht Verkeersstrafrecht.

 Ontdek ook...